• 13
  • 12
  • lampang01
  • seminar01
  • 77411933-6197-4304-f77c-af3319b058ee
  • cb62ca3c-2428-4522-cffb-e49db4d65b6c

 กองวิเทศสัมพันธ์จัดแนะแนวเรื่อง โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ให้กับนักศึกษา มธ. ศูนย์ลำปาง เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 57

โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 24 - 27 ก.ย. 57 ณ มธ. ศูนย์ลำปาง

Thammasat University OIA and Singha Corporations collaborated a visit to children with disabilities on 14/09/2014

Assistant to the Rector of International Affairs, Asst.Prof.Supreedee Rittironk, attended EAIE2014 in Prague, 16 - 19 Sept 2014

งานสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ์ วันที่ 27 สิงหาคม 2557ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

คณะ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมพบรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 57

    International Organization for Migration (IOM) call for applications of the Position : Regional Communications and Media intern , contract 6 months. Interested Candidates are invited to submit their applications via email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. by Oct. 31,2014 at the latest.   

     List of Activities organized by OIA (central office) for Semerster 1/ 2014


- 26 Oct 2014 : Elephant camp in Kanjanaburi - oneday trip lunch, dinner, snacks, TU shirt, transportation provided. Fee is 1500 bath. Few seats available


- 29 Oct 2014 International Night - Cultural performances, musics, thai games, free international foods at Tha Pra Chan


- 5 November 2014- Thai rice farming at Rangsit campus, free transportation from Tha Pra Chan - Rangsit - Tha Pra Chan ( bus leaving Tha Pran Chan 2.00 pm), biking trip, and join LOy kratong festival in the evening in Rangsit) Free of Charge


- 6 November 2014 - LOY Krathong at Tha Pra Chan, learn how to buy krathong meterials in Pak Klong Talad , one of the biggest flower markets in Thailand , make Krathong, amd sing Loy Krathong Thai song. Lunch and meterials provided. Free of Charge


- 22 November 2014 - Healthy Thai cooking class - Learn about science of Thai foods and herbs. Learn how to shop Thai foods ingredients in a fresh market and cook the major Thai recipes and taste your results!. Venue is Thammasat Rangsit. Few amount of fee applied.


- 27 November 2014 (tentative), Biking tour 2014 at Rangsit


- 3 December 2014 (tentative), Farewell party


For more details and reservation, please contact Mead ( Tattana) at 02-613-2047 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

      The University of Tokyo's new English-language International Master's/Doctoral Degree Program in " Information ", Technology , and Society in Asia" (ITASIA), are offers a unique opportunity for graduate students to study Asian society, history, international relations, media and cultural studies in Japan with instruction entirely in English. They are looking ahead to building the program as it enters its seventh year. The application deadline is 27 Feb 2015. 

    SEAMEO Secretariat , the British Council , and the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) Thailand will jointly organize the SEAMEO Congress with the theme "Southeast Asia in Transition: Re-thinking Education Science and Culture for Regional Integration" on 21 - 22 Oct 2014, at Amari Watergate Hotel, Bangkok.  

     Faculty of Architecture and Planning , Thammasat University , have launched a new website , please check out at http://www.tds.tu.ac.th   

     Announcement : Osaka University Bangkok Center for Education and Research has officially changed its name to Osaka University ASEAN Center for Academic Initiatives to reflect the aim of enhancing the presence in the ASEAN region

   EACC New Website , The East Asia Academic Cooperation Council (EACC) have launched a new website , please check out at http://www.eaccthailand.org/        

   ประชาสัมพันธ์โครงการ Water, Sanitation and Hygiene in Primary Schools in South-East Asian Countries Realities, needs and recommendations        

     ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2557  

     งานประชาสัมพันธ์แนะแนวโครงการ AIMS ของ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น โดยอาจารย์จาก Ritsumeikan University ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ที่ท่าพระจันทร์ ตึกอเนกประสงค์ 2 ห้อง F332 เวลา 10.00-11.00 น. และที่รังสิต ห้อง 314 คณะสถาปัตย์ เวลา 16.30-17.30 น. 

     Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) 2015, which will be held in Singapore from the 26th February to 2nd March 2015. The Lecturers , Officers and students, are  invite to participate in this camp. For your convenience, information brochure is attached for reference. Prospective applicants may also access our website at www.ayltlc.com or our Facebook page at https://www.facebook.com/AYLTLC  

     Hongkong PhD fellowship Scheme 2015/16 opened for the sixth round , the deadline for the initial application is on Dec 1st ,2014  

     ศูนย์ภาษาซีมีโอจะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันรับทุนศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปีการศึกษา 2558- 2559 ขอเชิญข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษาอบรมดังกล่าวได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันจันทร์ที่ 13 ต.ค. 57 

     รายชื่อผู้สมัครทูตกิจกรรมฯ 2557 กำหนดสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม  F 332 อาคารอเนกประสงค์ 2 ท่าพระจันทร์  

     Lien Environmental Fellowship: Call for Proposals. The Nanyang Environment & Water Research Institute Community Development (NEWRIComm) is pleased to invite applicants to submit proposals for the Lien Environmental Fellowship (LEF) Programme award.Please email your proposals and all enquiries to us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
The deadline for submission of the Project Brief is 15 December 2014  

    SEAMEO จะครบรอบ 50 ปีในเดือนพฤศจิกายน 2558 และได้ร่วมมือกับศูนย์ระดับภูมิภาคของ SEAMEO จัดโครงการประกวดการเขียนเรียงความเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีขององค์การ SEAMEO ภายใต้หัวข้อ "My Memory of SEAMEO" ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานการประกวดเขียนเรียงความ ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4 ความยาว 400-600 คำใปยังสำนักเลขาธิการ SEAMEO ภายในวันที่ 15 ต.ค. 57 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.seameo.org  

   สำนัก งาน ก.พ. กำหนดจัด "งานมหกรรมการศึกษาต่อต่า่งประเทศครั้งที่ 11 " (OCSC International Education Expo) ระหว่างวันที่ 1 - 2 พ.ย. 57 เวลา 12.00 - 18.00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ขอเชิญผู้ที่สนใจพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้แทนสถาบันการศึกษาชั้นนำ จากทั่วโลกกว่า 300 สถาบัน  

     SEARCA invite interested familty and staff to participate in the Second International Conference on Agricultural and Rural Development (ARD) in Southeast Asia on 12 - 13 Nov. 2014 in Makati Shangri-la , Manila , Phillipines. For more information , visit www.ard2014.searca.org or email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         

     TOHOKU University will be held the " International Workshop on Data Science and Service Research from July 2014 - November 2014 , open for register now!        

     สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2557          

     ขอเชิญผู้นำเยาวชนจากประเทศไทยเข้าร่วมการสัมมนา The 5th University Scholars Leadership Symposium ณ ประเทศกัมพูชา      

     รับสมัครเยาวชนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยใน การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 69 ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. - 22 ต.ค. 57 ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา        

     ขอเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Post Graduate Course On Remote Sensing and Geographic Information System (RS&GIS) , Satellite Communication ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 2558 ณ สถาบัน Indian Institute For Remote Sensing (IIRS) เมืองเดห์ราดูน รัฐอุตตราขัณฑ์ สาธารณรัฐอินเดีย โดย CSSTEAP        

      โครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ Re-Inventing Japan Project (AIMS Program) ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2557    

    รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Kanagawa University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 11 เดือน เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ – 29 ตุลาคม 2557    

     ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น (ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอน) ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1   

     โครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AIMS Program ณ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครนักศึกษาตั้งแต่บัดนี้ – 27 ตุลาคม 2557 

     รื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 

     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ(UMAP) ประจำปีงบประมาณ 2558 เปิดรับสมัครแล้วตังแต่บัดนี้ – 4 ธันวาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office of International Affairs

Thammsat University

Tel. (662) 224-8104 , 613-2046-8

Fax. (662)224-9423 , 623-5289

OIA Email : info.inter@tu.ac.th

International students and officer Service Division :

inbound.oia@gmail.com

Acedemic Coorperation Development Division :

outbound.tu@gmail.com

Website : http://inter.tu.ac.th

   

Thammasat

About Thammasat

Academic

Admission

   

For International Students

Admission

International Students Services

- Pre-arrival Handbook

- Pre-arrival Form

- Student Handbook

Student Activities

Student Voices

   

For Thai Students

Thammasat Abroad

Exchange Program

Scholarship

Student Voices