KM      

ข้อมูลกฎหมาย มธ.

   

  • seminar01
  • 20d9bbc3-f8c5-4661-d0c7-5d0702b1d20b
  • 77411933-6197-4304-f77c-af3319b058ee
  • cb62ca3c-2428-4522-cffb-e49db4d65b6c
 
งานสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ์ วันที่ 27 สิงหาคม 2557ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

 

คณะ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมพบรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 57

 

ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานเครือข่าย ASEA-UNINET ของสถาบันอุดมศึกษาไทย เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 57
     
     
     

    Faculty of Architecture and Planning , Thammasat University , have launched a new website , please check out at http://www.tds.tu.ac.th   

     Announcement : Osaka University Bangkok Center for Education and Research has officially changed its name to Osaka University ASEAN Center for Academic Initiatives to reflect the aim of enhancing the presence in the ASEAN region

   EACC New Website , The East Asia Academic Cooperation Council (EACC) have launched a new website , please check out at http://www.eaccthailand.org/        

   ประชาสัมพันธ์โครงการ Water, Sanitation and Hygiene in Primary Schools in South-East Asian Countries Realities, needs and recommendations        

     รับ สมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. - 1 ก.ย. 57 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.mua.go.th และ www.inter.mua.go.th       

     Universiti Puta Malaysia (UPM) จัดการประชุมนานาชาติ MICELT 2014 : Malaysia International Conference on English Language Tecahing ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 13 - 15 ก.ย. 57 ณ Palace of the Golden Horses สหพันธรัฐมาเลเซีย  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าวและนำเสนอผลงานวิจัย สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.micelt.org        

     SEARCA invite interested familty and staff to participate in the Second International Conference on Agricultural and Rural Development (ARD) in Southeast Asia on 12 - 13 Nov. 2014 in Makati Shangri-la , Manila , Phillipines. For more information , visit www.ard2014.searca.org or email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         

    The Philippine Normal University (PNU) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Teacher Conference 2014 ภายใต้หัวข้อ "Finding ASEAN Common Ground in Teacher Education : Issues and Challenges" ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2557 ณ โรงแรม Traders เมือง Pasay ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://pnu.edu.ph/asten โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน $600 

    Mr. Shinichi Sakakibara  หัวหน้าฝ่ายวิจัย The Sumitomo Foundation (http://www.sumitomo.or.jp/e/) ประเทศญี่ปุ่นจะมาประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเกี่ยวกับญี่ปุ่น Grant for Japan-related Research Projects  ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม  เวลา 14.00-15.00 น. ที่ ห้อง LA307 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หากคณาจารย์และนักวิจัยที่สนใจ ใคร่ขอเรียนเชิญมาร่วมรับฟังตามวันและเวลาดังกล่าว          

     TOHOKU University will be held the " International Workshop on Data Science and Service Research from July 2014 - November 2014 , open for register now!        

     สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาขอประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจพิจารณาเสนอข้อมูล โครงการภายใต้หัวข้อ Fostering Global Citizenship for Sustainable Future เข้ารับรางวัล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.seameo.org พร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มดังกล่าวไปยัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 15 ก.ย. 57 นี้        

     SEAMEO ร่วมกับรัฐบาลแคนาดาได้จัดมอบรางวัล "SEAMEO-JASPER Reserch Award" ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ "Accelerating Regional Mobility Through Education , Science and Culture " ผู้สนใจสามารถเสนอผลงาน / โครงการวิจัยสมัครเข้ารับรางวัล โดยมีกำหนดส่งภายในวันที่ 30 ก.ย. 57       

     สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2557          

     โครงการ Buddy Swassdee Program เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมเพื่อเป็นเพื่อนให้คำแนะนำแก่นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาใน มธ        

     ขอเชิญผู้นำเยาวชนจากประเทศไทยเข้าร่วมการสัมมนา The 5th University Scholars Leadership Symposium ณ ประเทศกัมพูชา      

     รับสมัครเยาวชนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยใน การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 69 ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. - 22 ต.ค. 57 ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา        

     ขอเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Post Graduate Course On Remote Sensing and Geographic Information System (RS&GIS) , Satellite Communication ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 2558 ณ สถาบัน Indian Institute For Remote Sensing (IIRS) เมืองเดห์ราดูน รัฐอุตตราขัณฑ์ สาธารณรัฐอินเดีย โดย CSSTEAP        

    เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงาน International Olympiads ระหว่างวันที่ 16 - 20 ส.ค. 57 ณ กรุงเดหะราน ประเทศสาธารณรัฐอิหร่าน       

     ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม Australia-Thailand Young University Researchers Exchange Program รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 27 มิ.ย. 57        

     โครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษาแลกเปลี่ยนพร้อมรับทุนการศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาใน เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครแล้ว        

    University Grants Commission ของสาธารณรัฐอินเดียมีความประสงค์จะมอบทุนวิจัยสำหรับอาจารย์และนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาและทำวิจัยที่สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐอินเดีย ในสาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ภายในวันที่ 10 กันยายน 2557 นี้        

      ขอ เชิญผู้สนใจสมัครทุน The JSPS RONPAKU (DISSERTATION Ph.D) Program ประจำปี 2558 (๋JFY2015) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 27 ส.ค. 57       

     ขอ เชิญอาจารย์หรือนักศึกษาระดับปริญญาเอกเข้าสมัครรับทุน Harvard-Yenching Institute ประจำปี 2015/2016 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ส.ค. 57 ที่กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 ตึกโดม ท่าพระจันทร์       

     ขอ เชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนของรัฐบาลเมกซิโก " Mexican Goverment Scholarship Program for Foreigners 2015 "ซึ่งเป้นทุนที่ให้กับนักศึกษาในระดับตรี โท เอก และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เปิดรับสมัครแล้วถึงวันที่ 31 ส.ค. 57 ผู้สมัครในไทยส่งอีเมล์ใบสมัครได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        

     เปิดรับสมัครทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่บัดนี้ - 8 สิงหาคม       

    ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ทุนของรัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557        

    โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศสประจำปี 2558-2559 เปิดสมัครแล้ววันนี้ - 15 กรกฎาคม 2557       

    Chinese Summer Program 2014 ณ มหาวิทยาลัย Tunghai University เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office of International Affairs

Thammsat University

Tel. (662) 224-8104 , 613-2046-8

Fax. (662)224-9423 , 623-5289

E-mail : info.inter@tu.ac.th

Website : http://inter.tu.ac.th

 

 

 

 

Thammasat

About Thammasat

Academic

Admission

 


 

 

 

For International Students

Admission

International Students Services

- Pre-arrival Handbook

- Pre-arrival Form

- Student Handbook

Student Activities

Student Voices

 

For Thai Students

Thammasat Abroad

Exchange Program

Scholarship

Student Voices