KM      

ข้อมูลกฎหมาย มธ.

   

  • 13
  • 12
  • lampang01
  • infosessions
  • seminar01
  • 20d9bbc3-f8c5-4661-d0c7-5d0702b1d20b
  • 77411933-6197-4304-f77c-af3319b058ee
  • cb62ca3c-2428-4522-cffb-e49db4d65b6c

 

 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 24 - 27 ก.ย. 57 ณ มธ. ศูนย์ลำปาง

Thammasat University OIA and Singha Corporations collaborated a visit to children with disabilities on 14/09/2014

Assistant to the Rector of International Affairs, Asst.Prof.Supreedee Rittironk, attended EAIE2014 in Prague, 16 - 19 Sept 2014

งานสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ์ วันที่ 27 สิงหาคม 2557ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

คณะ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมพบรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 57 ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานเครือข่าย ASEA-UNINET ของสถาบันอุดมศึกษาไทย เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 57

    SEAMEO Secretariat , the British Council , and the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) Thailand will jointly organize the SEAMEO Congress with the theme "Southeast Asia in Transition: Re-thinking Education Science and Culture for Regional Integration" on 21 - 22 Oct 2014, at Amari Watergate Hotel, Bangkok.  

  Dear Thammasat International Students,

TU Office of International Affairs would like to announce that there are changes in two upcoming activities for international students which are:

1. Understanding Thai Society and Culture via the Buddhist Virtues previously scheduled on September 13 – 14, 2014.

This is program is postponed indefinitely, due to the conflict of time, however we are offering the substituted program, a community service program with Singha Corporation. As you may know Singha corporation as one of the largest beverage company in Thailand, Singha is offering the sponsorship to do the community service project with you at a disabled children shelter, Baan Nontopoom. This shelter houses children with physical disabilities from 7-18 years old. Your participation may include feeding, playing games, teaching, etc. Your valuable assistance will provide them mentality to live with pride, giving them support, lifelong friendship, etc. Baan Nontapoom is in the outskirt of Bangkok in Nontaburi province. Singha Corporation is willing to provide transportation and other necessary supports. If you are interested in this CSR program, please sign-in with us.

 2. International Night previously scheduled on September 23, 2014.

Inter Night is rescheduled to be the end of October or early November. The reason was that we are trying to spread out all activities throughout the semester. The exact date will be announced again in the near future. Please follow us on Thammasat International Facebook or your program coordinator. I am sorry for this inconvenience.

TU office of International Affairs

     Faculty of Architecture and Planning , Thammasat University , have launched a new website , please check out at http://www.tds.tu.ac.th   

     Announcement : Osaka University Bangkok Center for Education and Research has officially changed its name to Osaka University ASEAN Center for Academic Initiatives to reflect the aim of enhancing the presence in the ASEAN region

   EACC New Website , The East Asia Academic Cooperation Council (EACC) have launched a new website , please check out at http://www.eaccthailand.org/        

   ประชาสัมพันธ์โครงการ Water, Sanitation and Hygiene in Primary Schools in South-East Asian Countries Realities, needs and recommendations        

    กอง วิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครฑูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ (Thammasat International Ambassador) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ก.ย. 57  ( ใบสมัคร )

   สำนัก งาน ก.พ. กำหนดจัด "งานมหกรรมการศึกษาต่อต่า่งประเทศครั้งที่ 11 " (OCSC International Education Expo) ระหว่างวันที่ 1 - 2 พ.ย. 57 เวลา 12.00 - 18.00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ขอเชิญผู้ที่สนใจพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้แทนสถาบันการศึกษาชั้นนำ จากทั่วโลกกว่า 300 สถาบัน  

     รับ สมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. - 1 ก.ย. 57 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.mua.go.th และ www.inter.mua.go.th       

     Universiti Puta Malaysia (UPM) จัดการประชุมนานาชาติ MICELT 2014 : Malaysia International Conference on English Language Tecahing ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 13 - 15 ก.ย. 57 ณ Palace of the Golden Horses สหพันธรัฐมาเลเซีย  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าวและนำเสนอผลงานวิจัย สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.micelt.org        

     SEARCA invite interested familty and staff to participate in the Second International Conference on Agricultural and Rural Development (ARD) in Southeast Asia on 12 - 13 Nov. 2014 in Makati Shangri-la , Manila , Phillipines. For more information , visit www.ard2014.searca.org or email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         

    The Philippine Normal University (PNU) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Teacher Conference 2014 ภายใต้หัวข้อ "Finding ASEAN Common Ground in Teacher Education : Issues and Challenges" ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2557 ณ โรงแรม Traders เมือง Pasay ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://pnu.edu.ph/asten โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน $600 

     TOHOKU University will be held the " International Workshop on Data Science and Service Research from July 2014 - November 2014 , open for register now!        

     สำนัก งานคณะกรรมการอุดมศึกษาขอประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจพิจารณาเสนอข้อมูล โครงการภายใต้หัวข้อ Fostering Global Citizenship for Sustainable Future เข้ารับรางวัล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.seameo.org พร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มดังกล่าวไปยัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 15 ก.ย. 57 นี้        

     SEAMEO ร่วมกับรัฐบาลแคนาดาได้จัดมอบรางวัล "SEAMEO-JASPER Reserch Award" ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ "Accelerating Regional Mobility Through Education , Science and Culture " ผู้สนใจสามารถเสนอผลงาน / โครงการวิจัยสมัครเข้ารับรางวัล โดยมีกำหนดส่งภายในวันที่ 30 ก.ย. 57       

     สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2557          

     ขอเชิญผู้นำเยาวชนจากประเทศไทยเข้าร่วมการสัมมนา The 5th University Scholars Leadership Symposium ณ ประเทศกัมพูชา      

     รับสมัครเยาวชนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยใน การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 69 ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. - 22 ต.ค. 57 ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา        

     ขอเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Post Graduate Course On Remote Sensing and Geographic Information System (RS&GIS) , Satellite Communication ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 2558 ณ สถาบัน Indian Institute For Remote Sensing (IIRS) เมืองเดห์ราดูน รัฐอุตตราขัณฑ์ สาธารณรัฐอินเดีย โดย CSSTEAP        

     เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1  

    กอง วิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย คู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น (ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอน) ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1      

    ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม Australia-Thailand Young University Researchers Exchange Program รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 27 มิ.ย. 57        

     โครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษาแลกเปลี่ยนพร้อมรับทุนการศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาใน เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครแล้ว        

     University Grants Commission ของสาธารณรัฐอินเดียมีความประสงค์จะมอบทุนวิจัยสำหรับอาจารย์และนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาและทำวิจัยที่สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐอินเดีย ในสาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ภายในวันที่ 10 กันยายน 2557 นี้    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office of International Affairs

Thammsat University

Tel. (662) 224-8104 , 613-2046-8

Fax. (662)224-9423 , 623-5289

OIA Email : info.inter@tu.ac.th

International students and officer Service Division :

inbound.oia@gmail.com

Acedemic Coorperation Development Division :

outbound.tu@gmail.com

Website : http://inter.tu.ac.th

Thammasat

About Thammasat

Academic

Admission

For International Students

Admission

International Students Services

- Pre-arrival Handbook

- Pre-arrival Form

- Student Handbook

Student Activities

Student Voices

For Thai Students

Thammasat Abroad

Exchange Program

Scholarship

Student Voices