ทุนจาก สกอ.

 

โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programme
ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศเรื่องโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programme โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร    
1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีกำหนดระยะการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภายในเดือนกันยายน 2560
2. คุณสมบัติอื่นๆตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

กำหนดปิดรับสมัคร     บัดนี้ – 1 ธันวาคม 2559

การสมัคร     ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร จำนวน 2 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 1 ชุด) ผ่านคณะต้นสังกัดมายังรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้ไม่รับเอกสารใบสมัครทางโทรสารหรือ E-mail
 
ติดต่อขอใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ งานบริการนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ ตึกโดม ชั้น 1 ท่าพระจันทร์ โทร 02-613-2048 หรือที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://www.tu.ac.th/en/


ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร เลขที่ 4/2560

รายละเอียดการรับสมัคร

Implementation Guideline of 2017 Duo-Thailand Fellowship Programme  1    2

2017 Duo Thai Fellowship Programme Application Form 1  2

คู่มือชี้แจงการสมัครเข้าร่วมฯ 1   2

 

 

ทุนจากหน่วยงานอื่นๆ

 

 

Office of International Affairs

Thammsat University

Tel. (662) 224-8104 , 613-2046-8

Fax. (662)224-9423 , 623-5289

OIA Email : info.inter@tu.ac.th

Division of Mobility :

inter-mobility@tu.ac.th

Division of Collaboration :

pimchan@tu.ac.th

Website : http://inter.tu.ac.th

   
   
   

 

Thammasat

About TU

Academic

Admission

 

 

 

 

 

 

 

   
   
    

 

 For International Students

Admission

International Students Services

- Pre-arrival Handbook

- Pre-arrival Form

- Student Handbook

Student Activities

Student Voices

 

 

 

    
    

 

For Thai Students

Thammasat Abroad

Exchange Program

Scholarship

Student Voices